Certificering: zekerheid door kwaliteit en veiligheid

Als een bedrijf het over kwaliteit heeft, denk je al gauw aan ‘hoe goed’ een product of dienst werkt. Bij Altop Groep gaan we echter een stap verder door middel van onze certificering. In deze blog vertellen we je hier graag meer over.

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Certificeren is eigenlijk vooral ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. Dat kan op meerdere niveaus. Om te beginnen zijn we ISO9001 gecertificeerd. Dit certificaat is onderdeel van de ISO9000-familie en toont aan dat een organisatie in staat is om aan de kwaliteitseisen van de klant te voldoen. ISO9001 is dus gericht op de eisen aan kwaliteitsmanagement.

Een tweede belangrijke certificering is de BRL-K903/08 norm. De BRL-K903/08 is bedoeld voor installateurs van opslaginstallaties voor brandbare vloeistoffen en chemicaliën. Hierbij staan kwaliteit en veiligheid van de installaties centraal. Daarnaast voeren we het BRL-K21009/02 certificaat. Dit certificaat geldt voor onze stationaire thermoplastische kunststof tanks en is tevens bedoeld voor installateurs die zich bezighouden met de opslag van chemicaliën.

Veiligheid is verantwoord risico’s nemen

Om de veiligheid van onze medewerkers, opdrachtgevers en hun omgeving te waarborgen, zijn wij VCA** gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De twee sterren geven aan dat wij ook als hoofdaannemer actief zijn. Deze checklist heeft als doel om optimale veiligheid te bieden in allerlei werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het werken met chemische stoffen, het werken op hoogte en werken in kleine ruimtes. Om dit certificaat te mogen voeren moeten al onze uitvoerende medewerkers in het bezit zijn van een VCA-B (basis) certificaat. Leidinggevenden en de VGM-functionaris dienen een VOL-VCA diploma te hebben. Op die manier is veiligheid in alle lagen van de organisatie geborgd.

Waarborgen en blijven verbeteren

Kwaliteit en veiligheid blijven garanderen brengt veel werk met zich mee. Om dit in goede banen te leiden heeft Altop Kunststoftechniek een KAM-coördinator aangesteld. KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstanigdheden en Milieu. De KAM-coördinator zorgt ervoor dat het bedrijf zich houdt aan de regels en richtlijnen van het kwaliteitssysteem. Maar hoe werkt dat?

In basis bestaat de werkwijze maar uit vier letters, namelijk PDCA. Dit staat voor Plan, Do, Check en Act. Het doel van deze cyclus is om op een effectieve en efficiënte manier te kunnen verbeteren.

Plan: Je constateert een probleem of actiepunt. Maakt een plan van aanpak waarbij je de oorzaak vaststelt en een mogelijke oplossing of maatregel aandraagt. Doe dit in overleg met de betrokkenen, zodat er draagvlak ontstaat.

Do: Zorg ervoor dat deze oplossing/maatregel uitgevoerd wordt. Vaak hoeft de kwaliteitscoördinator dit niet zelf te doen, maar ligt de actie bij een of meerdere collega’s. Bewaak dan de voortgang.

Check: Evalueer of de maatregel juist is uitgevoerd en het gewenste effect heeft opgeleverd.

Act: Is het resultaat positief? Neem de maatregel op in de praktijk en leg dit vast in het kwaliteitssysteem. Is het nog niet naar wens, geef dan aan welke punten verbeterd moeten worden en ga weer naar de ‘Plan’-fase.

Als je deze cyclus aanhoudt wordt het coördineren van de kwaliteit een doorlopend proces en kun je met kleine stappen grote verbeteringen teweegbrengen.

 

Juiste tool

Om de PDCA-cyclus vast te leggen heb je de juiste tools nodig. Informatie moet geregistreerd en gevolgd kunnen worden door de betrokkenen. Bij Altop gebruiken we ons ERP-pakket, Plan-de-CAM-pagne. Hierin wordt alle administratie rondom personeel, projecten en materialen verwerkt. Specifiek voor het KAM-systeem is onze RIKLAC-lijst. RIKLAC staat voor Risico’s, Klachten en Acties. Dit document is leidend voor de PDCA-cyclus. Voorbeelden van punten op deze lijst zijn:

  • Een fout tijdens het productieproces zoals een afwijkende maatvoering.
  • Onderhoud aan het pand zoals defecte lampen
  • Opmerking over orde en netheid van werkplekken

Door deze lijst regelmatig te bespreken en monitoren blijven de betrokkenen hier aandacht aan geven, waardoor problemen worden voorkomen of verholpen en de kwaliteit op VGM gebied gewaarborgd blijft.

Waarom kiezen voor een gecertificeerde organisatie?

Als je er als organisatie voor kiest een certificering te voeren, vergt dit veel aandacht. Je moet het niet willen doen ‘omdat het professioneel staat’. Je moet het doen om je bedrijf naar een hoger niveau te willen tillen.

Als klant heb je een keuze: ga je voor een gecertificeerde organisatie, dan kies je voor een hoge standaard en een bepaalde zekerheid. Steeds vaker bepaalt de overheid echter of er sprake moet zijn van een certificering. Daar is wat ons betreft niets mis mee. Uiteindelijk willen we allemaal goede producten die onder verantwoorde omstandigheden worden gecreëerd en veilig zijn voor de omgeving in de breedste zin van het woord.

Meer weten?

Wil je meer weten over certificering neem dan (voor ISO en VCA**) contact op met Elke Sessink of (voor BRL) met Manuel Gasseling.